1 voor de Zorg voor Elkaar

1 voor de Zorg voor Elkaar

Zorg voor elkaar

De afgelopen periode zijn goede resultaten geboekt voor de zorg. De Hulp bij Huishouden voor mensen die het nodig hebben is weer ingevoerd. De mantelzorg ondersteuning staat op de kaart. Onze inwoners blijven we laagdrempelig ondersteunen bij ingewikkelde zorgaanvragen. Met de realisatie van “De Entree” is zorg nog gemakkelijker aan te vragen. De Volkspartij Dongen ziet voor de komende periode nieuwe kansen voor de zorg.

Achter de voordeur uit 

De gemeente gaat aan de slag om samen met welzijnsorganisaties, thuishulp en zorginstellingen mensen actief te krijgen en te houden in de samenleving. Daarvoor zorgen we voor voldoende dagopvangplaatsen en passende vervoersoplossingen voor diverse doelgroepen (bijvoorbeeld Automaatje).

We hebben oog voor en ondersteunen innovatieve voorzieningen.

In het aanbod van activiteiten en mogelijkheden betrekken we nadrukkelijk ook de allochtone ouderen.

Kindpakket

De Volkspartij Dongen vindt dat alle kinderen meetellen. We bundelen de kindgerichte regelingen en initiatieven om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en ondersteunen via het Kindpakket. Daarom werken we samen met onder andere Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp, en lokale initiatieven zoals De Helpende Hand Dongen en de Scoutingroepen.

Rolstoel- en dementievriendelijk

De gemeente ondersteunt ondernemers en organisaties om samen de Dongense mindervalide en dementerende inwoners betrokken te houden in onze gemeente.

Minimagrens

We onderzoeken de verhoging van de minimagrens naar 130%. We verminderen regeldruk rondom bijzondere en algemene bijstand.

Passend werk

We behouden de Diamantgroep voor het aanbieden van beschut werk. De gemeente begeleidt arbeidsbeperkten en statushouders naar werk.

In 2025 heeft Dongen een leer/werkbedrijf op MBO-niveau gerealiseerd, mogelijk in samenwerking met de Leerloods. De Volkspartij Dongen richt zich hierbij in eerste instantie op een leer/werkbedrijf met banden met de zorg.