Top 10 programmapunten

Top 10 programmapunten

Eén voor de Sport in DongenEén voor de Zorg voor elkaarEén voor Duurzaam & Groen DongenEén voor Onderwijs in DongenEén voor Bruisend Cultureel DongenEén voor Veilig DongenEén voor Financieel Sterk DongenEén voor Wonen in DongenEén voor Ondernemend DongenEén voor Uniek Dongen
Eén voor de Sport in Dongen
Eén voor de Zorg voor elkaar
Eén voor Duurzaam & Groen Dongen
Eén voor Onderwijs in Dongen
Eén voor Bruisend Cultureel Dongen
Eén voor Veilig Dongen
Eén voor Financieel Sterk Dongen
Eén voor Wonen in Dongen
Eén voor Ondernemend Dongen
Eén voor Uniek Dongen
 1. 1 voor de Sport

  Aandacht voor het verbeteren van sportvoorzieningen en faciliteiten. We stellen voldoende financiële ruimte beschikbaar om voor alle sporten nieuwe plannen te realiseren. We stimuleren jeugd om mee te doen.

 1. 1 voor de Zorg voor Elkaar

  Samen met zorgorganisaties krijgen en houden we mensen actief door een goed aanbod van activiteiten, dagopvang en vervoersoplossingen. Hulp bij Huishouden en Mantelzorgondersteuning blijft overeind.

 1. 1 voor Duurzaam & Groen Dongen 

  We maken gebruik van goede lokale ideeën, zoals van natuurvereniging Ken en Geniet, Energie Dongen of bv. de heemkundekringen in Dongen en ’s Gravenmoer. De invoering van de Omgevingswet geeft kansen voor nieuw beleid samen met Dongenaren.

 1. 1 voor Onderwijs in Dongen

  Flexibiliteit in uitvoering onderwijshuisvesting. Klimaatniveau A is de eis bij nieuwbouw. Een kindzorgsysteem vanaf de kleutertijd is noodzakelijk. We zetten in op hogere VVE-kwaliteit (vroeg- en voorschoolse educatie) voor peuter- en kleutergroepen.

 1. 1 voor Bruisend Cultureel Dongen

  Ons unieke verenigingsleven vraagt soms om unieke oplossingen. Bij een succesvolle pilot willen wij een permanente verenigingshal. Vergunnings- en subsidieaanvragen gaan we versimpelen. De gemeente denkt hier actief in mee.

 1. 1 voor Veilig Dongen

  De BOA-capaciteit gaan we efficiënter inzetten en mogelijk uitbreiden met zichtbare inzet in alle kernen. We zetten in op preventie in samenwerking met jeugdwerkers, wijkagenten, buurtpreventie met dorps- en wijkraden.

 1. 1 voor Financieel Sterk Dongen

  De algemene reserve blijft minimaal op het niveau van 2017. Het sterk verbeterd weerstandsvermogen van 2,45 houden we vast. Ruimte voor nieuwe kansen halen we uit de beschikbare financiële ruimte.

 2. 1 voor Ondernemend Dongen

  De Volkspartij Dongen wil aandacht voor ondernemers. De gemeente gaat startups, doorstarters en groeiers actief helpen in het woud van regelgeving. Ondernemers de ruimte geven om te groeien binnen de gemeente Dongen.

 1. 1 voor Wonen in Dongen

  We zorgen voor voldoende betaalbare, levensloopbestendige woningen, onder de huursubsidiegrens met aandacht voor woningbouw voor jongeren en Dongenaren die terug willen naar Dongen. Duurzaam bouwen staat centraal.

 1. 1 voor Uniek Dongen

  Daarvoor zijn krachtige samenwerkingsverbanden nodig. Binnen de regio bundelen we intensiever de krachten met omliggende gemeenten en leggen we de focus op het benutten van elkaars sterke punten.