1 voor Uniek Dongen

1 voor Uniek Dongen

Samen werken aan 1 voor Dongen

Dongen is een unieke gemeente met een uniek verenigingsleven. We willen ook uniek zijn in de wijze waarop we samenwerken met elkaar. Krachten bundelen we om met elkaar unieke oplossingen te bedenken.

Voor de komende periode ziet de Volkspartij Dongen de volgende kernpunten:

Dongen zelfstandig 

Dongen wil een unieke zelfstandige gemeente blijven. Daarvoor zijn krachtige samenwerkingsverbanden nodig. De Volkspartij Dongen wil binnen de regio intensiever krachten bundelen met omliggende gemeenten en de focus op het benutten de elkaars sterke punten. Een goed voorbeeld is de huidige samenwerking met de gemeente Loon op Zand, waarbij Dongen taken uitvoert voor beide gemeenten.

Ook in regionaal verband zoeken we naar mogelijkheden, zoals binnen Hart van Brabant. Daarin speelt onze burgemeester een belangrijke rol, bijvoorbeeld op het gebied van bestrijding van ondermijning. Binnen Midpoint zoeken we naar mogelijkheden voor nieuwe projecten die goed zijn voor Dongen, zoals de ontwikkeling van een leer/werkbedrijf binnen de Zorg. Of doordat we aansluiten bij projecten op het gebied van duurzaamheid.

Samenwerken met verenigingen en organisaties

De afgelopen bestuursperiode hebben we daar een aantal goede voorbeelden van gezien, zoals de samenwerking rondom de ontwikkeling van het park, de centrumontwikkeling, de oprichting van de verenigingshal en de ontwikkeling van het parkpodium. Minder geslaagde voorbeeld zijn de afstemming met de DDDQ en de organisatie van de carnaval in De Salamander.

We kunnen dit veel beter met elkaar. Doordat we eerder om tafel gaan, gemeente en organisaties. Bijvoorbeeld in de vertaling van vergunningen en regels naar een goede oplossing en integrale aanpak. De samenwerking met de horeca en het nieuwe evenementen beleid gaan we versterken. Overbodige regels in de Algemene Plaatselijke Verordening schrappen we of vergunningen verlengen we automatisch als situaties in het nieuwe jaar ongewijzigd blijven.

De Volkspartij Dongen verwacht hier meer regie van de gemeente Dongen. Onze ambtenaren gaan voorop in het leiding geven aan dit proces. Binnen de regelgeving zoeken naar mogelijkheden, samen met de betrokken organisaties.

  • Vergunningsaanvragen simpeler maken.
  • Unieke oplossingen bedenken met elkaar.
  • Een gemeente die stimuleert en faciliteert: ‘hoe kan het wel’.

Samen werken aan betere wijken

We willen wijk- en dorpsraden de ruimte geven. Bijvoorbeeld in het stimuleren en uitwerken van burgerinitiatieven. Ook willen we meer budgetruimte voor projecten die de wijk beter maken.