1 voor Ondernemend Dongen

1 voor Ondernemend Dongen

Ondernemen werkt

De Dongense ondernemers voelen zich betrokken bij onze samenleving. Dat zien we aan de ondersteuning van grote evenementen, de pilot Verenigingshal en vele (kleine) initiatieven van verenigingen.

De Volkspartij  Dongen wil actieve inzet van de gemeente voor ondersteuning van lokale ondernemers en verbinding van kansen.

MKB en jonge ondernemers

Ondernemers verdienen de steun van de gemeente. De Volkspartij Dongen wil meer aandacht voor het MKB en jonge ondernemers. De gemeente gaat startups, doorstarters en groeiers helpen in het woud van regelgeving. De gemeente geeft hen de ruimte om te groeien binnen de dynamische gemeente Dongen.

Ondernemen mogelijk maken

Ondernemen gaat hand in hand met samenwerken. Om een betere samenwerking van de gemeente met ondernemers te realiseren wil de Volkspartij Dongen de rol van de accountmanager Bedrijven ondersteunen met de inzet van een mogelijkmaker voor ondernemers. Die ondersteunt te accountmanager en ondernemers bij het aanvragen van vergunningen en subsidies, bij maatregelen op het gebied van duurzaamheid, milieu en afval, of bij specifieke projecten.

In het centrumgebied wisselt de gemeente via de mogelijkmaker ideeën uit met Dongen Promotion en lokale retail ondernemers. Samen vullen we nieuwe kansen in voor een aantrekkelijk centrum.

Ondernemersplein

We willen de dienstverlening aan ondernemers verbeteren door de pagina voor ondernemers op dongen.nl uit te bouwen naar een dynamisch ondernemersplein van en door Dongense ondernemers. Pragmatisch en praktisch zetten we alle informatie voor lokale ondernemers op één plek.

Ruimte voor lokale initiatieven

De Volkspartij Dongen ziet kansen voor lokale initiatieven en het ondersteunen van concrete kansen die zichtbaar bijdragen aan een vitale lokale samenleving. Dat kunnen nieuwe concepten zijn ontwikkeld via Midpoint Brabant, bijvoorbeeld het realiseren van een leer/werkbedrijf voor de zorg (Care). Of de ondersteuning van lokale initiatieven, bijvoorbeeld:

Initiatieven van de commissie/werkgroep, samengesteld uit VOCD-ondernemers en het Cambreur College, voor een gezamenlijke aanpak studenten versus werkbedrijf. Nieuwe stageplekken (op)volgen en ondersteunen waar nodig.

Het in overleg met ondernemers een lokale bijdrage leveren aan de wettelijke verplichting om gedeeltelijke arbeidsgeschikten en/of Wajong-ers te plaatsen.

Toerisme

De ontwikkeling van het toerisme gaan we extra stimuleren. Dongen doet daarvoor mee met projecten in de Langstraat. De kracht van het buitengebied benutten we beter. Projecten van lokale ondernemers ondersteunen we. De uitbreiding van Pukkemuk combineren met nieuwe fietsroutes is daar een goed voorbeeld van. In de Cammeleur zetten we het toeristisch informatiepunt krachtig neer.