1 voor de sport

1 voor de sport

Eén voor de sport  

De sport heeft een prominente plek in het verkiezingsprogramma van de Volkspartij Dongen. Investeren in de sport is investeren in de toekomst en dat vertaalt zich terug in de vorm van gezonde inwoners, zowel geestelijk als lichamelijk.

De komende periode leggen wij de focus op het verbeteren van onze sportvoorzieningen en faciliteiten voor verenigingen. Er is ruimte voor alle sporten om met nieuwe plannen te komen.

Beweging in de sportwereld 

De verplaatsing van sportpark de Biezen realiseren we in overleg met alle betrokken partijen. Uitgangspunt blijft de locatiekeuze van de leden van VV Dongen. Daarbij zorgen we voor een win-win situatie voor de club en de betrokken wijken.

Olympia’60 verzelfstandigt op basis van de nieuwe NOC/NSF normen, met de toevoeging van het Hertog Jan veld en het realiseren van een nieuw trapveldje voor jongeren in de wijk. Bij de verzelfstandiging kijken we serieus naar de mogelijkheid voor de aanleg van een kunstgrasveld.

De Handbalvereniging Dongen speelt op topniveau. Toch tobt de club al jaren met de wedstrijdlocatie en de faciliteiten voor de bezoekers van wedstrijden. Wij vinden het de hoogste tijd dat daar verbetering in komt. Daar gaan we met de club aan werken.

Beheer sportaccommodaties

Het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties ligt bij exploitatiemaatschappij De Vennen. De Salamander blijft uitvalbasis voor evenementen met meer dan 1.000 bezoekers.

Stimuleren Jeugd & Sport

• Ontwikkelen sport en beweegaanbod, met actieve inzet leefstijlcoaches.

• Een jaarlijks jongerencafé met jongeren vanuit de sportclubs als ideeën generator.

• Focus op (kansarme) kinderen: kennismaking met sport, proeflessen/lidmaatschap.

  • Doorgaan met JOGG en combinatiefunctionarissen.
  • Ondersteuning van talentvolle sporters (financieel en/of organisatorisch)

Ruim baan voor sport voor Dongenaren met een beperking

• Kinderen met een beperking helpen via aanvraag vergoeding WMO.

• Gebruik maken van het steunpunt aangepast sporten Sportservice Noord-Brabant.

• Aansluiten bij regionale activiteiten en samenwerken met verenigingen: 1 plan!

Sporten en bewegen voor ouderen 

• Actieve rol voor De Vennen en de leefstijlcoaches, voorlichting gemeente.

• Mogelijkheden voor sporten in de openbare ruimte: beweegtoestellen in parken.

• Beweegteams in zorgcentra, woonunits of tijdens evenementen.