1 voor Bruisend Cultureel

1 voor Bruisend Cultureel

Bruisend cultureel

Dongen is een unieke gemeente met bijzonder veel verenigingen. De Volkspartij Dongen draagt het culturele leven een warm hart toe en vindt het verenigingsleven van zeer groot belang voor het sociale klimaat in Dongen.

Wij zetten ons in voor versterking van de verenigingen, hun leden en hun activiteiten. In het gemeentelijk beleid dient dit nadrukkelijk tot uiting te komen. Het oud papier ophalen met verenigingen, subsidieregelingen en indexering blijven gehandhaafd.

Voor de komende periode kiezen wij de volgende speerpunten:

Muziekonderwijs toegankelijk voor iedereen

Op dit moment is het voor veel mensen bijna niet te betalen om muziekonderwijs te volgen. Samen met gemeente, het Kunstpodium, het onderwijs en muziekverenigingen werken we aan een passend en vernieuwend programma.

Permanente verenigingshal

De pilot van de verenigingshal wordt na gebleken succes omgezet in een permanente oplossing. Het rijke verenigingsleven willen we immers behouden voor Dongen. Er is opslagruimte en werkruimte nodig voor alle drie de kernen.

Cultuursnuiven voor alle leeftijden 

Gemeente faciliteert Kunstpodium en andere lokale partijen voor een passend aanbod gebaseerd op de vraag vanuit de gemeenschap. We houden ouderen betrokken bij de (Dongense) cultuur (door onder andere inzet op vervoer, passend aanbod en laagdrempelige toegang).

Overzichtelijk evenementenbeleid en vereenvoudiging vergunningsstructuur

We evalueren het huidige evenementenbeleid en de vergunningsmethodiek met gebruikers. Samen met hen schrappen we overbodige regels en versimpelen we de aanvraagformulieren. Ons unieke verenigingsleven vraag soms om unieke oplossingen. De gemeente denkt actief mee bij unieke evenementen of grote bezoekersaantallen (>1000 personen) en zoekt samen naar passende mogelijkheden.

Bruisend en cultureel centrum

We stimuleren onze inwoners, verenigingen en culturele organisaties om het Looiersplein, Park Vredeoord en het parkpodium te gebruiken.

Onze wens: de gemeente Dongen zet zich in om, samen met Horeca Dongen, een uitgaansgelegenheid te realiseren voor jongeren tussen 13 en 18 jaar.