Van links tot rechts lokaal betrokken!

Van links tot rechts lokaal betrokken!

De kandidatenlijst van de Volkspartij Dongen wordt aangevoerd door herkenbare lokale gezichten uit Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen Vaart. Een krachtige mix van toegewijde Dongenaren die staan voor de lokale politiek. Met vier vrouwelijke kandidaten, waarvan drie in de top 5. Met de jongste Dongense vrouwelijke kandidaat Iris Jansen.

Dit zijn de top 10 kandidaten, met hun belangrijkste aandachtsgebieden

Boven: René Jansen (1), Denise Kunst-van Suylekom (2), Frits Klijs (3), Iris Jansen (4), Jessie Nijman (5).
Onder: Rob Biesheuvel (6), Cees Zwaal (7), Leo van Hecke (8), Colinda Blous-Verkooijen (9), Gert-Jan van Broekhoven (10).

René Jansen

Onze huidige fractievoorzitter, geboren en getogen Dongenaar. Zeer betrokken bij het verenigingsleven in Dongen. René is onze kandidaat wethouder.

Sport en Cultuur: ‘Het is belangrijk dat binnen de sport en cultuur nieuwe ideeën de kans krijgen en dat de gemeente hier actief in mee denkt.’

Denise Kunst-van Suylekom

Naast raadslid ook namens Lokaal Brabant burgerlid in de Provinciale Staten. Daarmee dient zij het Dongens lokale belang op provinciaal niveau. Denise is kandidaat fractievoorzitter en woont met haar gezin in ’s Gravenmoer.

Onderwijs en Milieu: ‘Onze kinderen verdienen goed onderwijs in eigentijdse gebouwen en goede buitenschoolse voorzieningen’

Frits Klijs

Hij heeft zich de afgelopen raadsperiode geprofileerd als deskundig raadslid. En woont met zijn gezin in Dongen-Vaart, weet wat er leeft en staat voor de belangen van Klein Dongen-Vaart.

Duurzaamheid en Verkeer: ‘Zorgen voor een duurzaam Dongen voor de komende generaties’

Iris Jansen

De jongste vrouwelijke kandidaat in Dongen. Iris is geboren en getogen in Dongen, werkt bij een makelaarskantoor en woont in De Beljaart.

Wonen en Jongeren: ‘Ik wil graag in de gemeenteraad de jeugd een stem geven. En aandacht vragen voor betaalbare starterswoningen voor jongeren.’

Jessie Nijman

Jessie is één van de nieuwe kandidaten. Ze is manager Centrum Dubbele Diagnose GGz Breburg-Novadic Kentron, en woont in Dongen. Daarnaast is ze secretaris in het bestuur van de Volkspartij Dongen.
Zorg en Gezondheid: ‘Voor alle inwoners is de kwaliteit van leven positief te beïnvloeden door voortdurend oog te hebben voor een veilige, gezonde en comfortabele leefomgeving.’

Rob Biesheuvel

Raadslid. Rob heeft zich de afgelopen raadsperiode ingezet voor veiligheid en de centrumontwikkeling. Zichtbaar en betrokken bij de Dongense samenleving.

Leefbaarheid en Veiligheid: ‘Dongen moet leefbaar en veilig blijven, daar gaan we op inzetten’

Cees Zwaal

Nieuw op de kandidatenlijst. Assortimentsmanager bij de Koninklijke Luchtmacht. Voorzitter Wijkraad Dongen West 2. Voorzitter werkgroep Verrassend Dongen. Voorzitter De wereld in Dongen.

Leefbaarheid en Natuur: ‘Bewoners betrekken bij ontwikkeling van hun woonomgeving, samen kansen zoeken voor een veilige en optimale woongenot.’

Leo van Hecke

Raadslid. Zelfstandig ondernemer. Woonachtig in Dongen. Voorzitter van de Wijkraad Biezen.

Wijk-Dorpsraden en Sport: ‘De wijk- en dorpsraden weten heel goed wat een wijk of dorp nodig heeft. Daarom moeten ze betrokken worden bij alles wat de wijken en dorpen aangaat’

Colinda Blous-Verkooijen

Raadslid. Geboren en getogen Dongenaar. Woont met haar gezin in Dongen. Voorzitter scouting De Stormvogels.

Cultuur en Welzijn: ‘Ik wil mijn bijdrage leveren aan een fijn en leefbaar Dongen, waar echt iedereen meetelt en mee kan doen.’

Gert-Jan van Broekhoven

Raadslid. Lid Financiële Commissie. Geboren en getogen Dongenaar. Woont met zijn gezin in Dongen. Actief in het verenigingsleven, o.a. bij DVVC.

Financiën en Peuterspeelzaalwerk: ‘We blijven de financiën goed bewaken zodat er een goede en solide basis is voor nieuwe ideeën en versteviging van bestaande plannen’.

 

Samen met de alle andere Dongenaren op onze kandidatenlijst maken zij zich sterk voor onze drie kernen. Met de verkiezingsslogan “1 voor Dongen” willen we benadrukken dat we samen één zijn voor de belangen van alle Dongenaren.

De Volkspartij Dongen staat voor het lokale Dongens belang. Onze activiteiten richten zich op de eigen lokale situatie zonder ons verplicht te voelen een landelijk partijprogramma of richtlijnen te volgen. Wij bepalen onze eigen koers en we zijn er voor iedereen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *